Pirmininkas

Romas Jonaitis

info@saja.lt

 

Pirmininko pavaduotojas, taip pat valdybos narys – sen! Rokas Jašinskas
Iždininkė, taip pat valdybos narė – Viktorija Zandovaitė
Korporacijos senolis – sen! Alminas Sinevičius
Ema Valentaitė
Marija Daunytė
Gražvydas Kvartūnas