Spalio 16–17 dienomis Troškūnuose pralėkė griausmingas Korp! Saja sąskrydis.

Šeštadienį, po skanių pietų, vyko komandinė orientavimosi rungtis. Sugrįžę dalyviai diskutavo korporacijos vidinės gerovės stiprinimo ir ryšių su kitomis organizacijomis klausimais. Kartu su Korp! RePublica kalbėjomės apie korporacijų vaidmenį ir veiklas šių dienų visuomenėje.

Sekmadienio šv. Mišių metu net 5 kandidatai buvo pakelti į narius ir 2 nariai tapo sendraugiais. Iškart po iškilmingos ceremonijos vykusiame visuotiniame susirinkime išrinkta naujoji Korp! Saja pirmininkė – Kornelija Žilionytė bei jos valdybos komanda: Gertrūda Šitkauskaitė, Martyna Griciūtė, Viltė Duobaitė ir sen! Alminas Sinevičius.

Tariame didelį ačiū Korp! RePublica ir Korp! Neo-Lithuania už dalyvavimą ir ryšių stiprinimą bei dar didesnis ačiū Troškūnų vienuolyno bendruomenei už šiltą ir jaukų priėmimą!

Sąskrydis 2021

Kategorijos: Šventė