Lietuvos šaulių sąjungos ideologas Vladas Putvinskis šaulį įsivaizdavo kaip dvasios artistokratą. 1919 – 1940 m. šauliams buvo keliami įsakymai, kurių kiekvienas privalėjo laikytis. Šiuose įsakymuose atsispindintis meilės Lietuvai, aukštesnės moralės, dvasinio bei fizinio tobulėjimo siekis šiandien išlieka toks pats aktualus kaip ir tarpukariu.

 

  1. GINK LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR LIETUVIŠKĄJĄ ŽEMĘ
  2. ŠVIESKIS IR ŠVIESK
  3. STIPRINK VALIĄ IR KŪNĄ
  4. BŪK DRAUSMINGAS IR MANDAGUS
  5. GERBK GINKLĄ
  6. BŪK TIESUS IR TEISINGAS
  7. TESĖK ŽODĮ
  8. BŪK BUDRUS
  9. SAUGOK VALSTYBĖS TURTĄ
  10. BRANGINK ŠAULIO VARDĄ IR LIETUVOS GARBĘ